+358 9 2511 1680

Single Blog Title

This is a single blog caption

Voivatko yt-neuvottelut olla menestystarina?

Yrityksen yhteistoimintaneuvottelut mielletään tavallisesti ikäväksi asiaksi, sillä eihän työntekijöiden irtisanominen ole mukavaa henkilölle itselleen sen paremmin kuin työnantajallekaan. Pelkän maininnan varaan jätän tässä sen, että yt-neuvottelut käsitteenä kansanomaisesti rinnastetaan irtisanomisiin, vaikka yt-menettelyssä käsitellään suuri määrä muitakin asioita kuin työvoiman vähentämistä (joka puolestaan voi irtisanomisen lisäksi merkitä lomauttamista tai osa-aikaistamista).

Mutta voiko yt-neuvotteluja työvoiman vähentämiseksi luonnehtia menestystarinaksi? Minun mielestäni se on mahdollista, kun lailla asetetut yt-menettelyn tavoitteet toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla. Tällä tarkoitan sitä, että työnantaja ei pelkästään täytä laillisia yt-velvoitteittaan huolellisesti, vaan myös lain ja yhteistoiminnan ”hengen” mukaisesti. Riittävää ei siis ole, että työnantaja välttyy yt-lain mukaisesta hyvitysvastuusta (rikosvastuusta puhumattakaan), vaan että työntekijät oikeasti kokevat saaneensa äänensä kuuluviin ja työnantajan päätöksenteossa huomioon otetuksi.

Nämä ajatukset tulivat mieleeni avustaessani yt-neuvotteluissa yli sadan henkilön organisaatiota, mikä lopulta johti viiden henkilön irtisanomiseen. Työsuhteiden päättymisestä huolimatta pidän itse yt-menettelyä hyvin onnistuneena, sillä saimme mielestäni minimoitua epätietoisuutta ja negatiivisia tuntemuksia henkilöstön keskuudessa. Onnistumisen edellytyksenä oli työnantajatahon todellinen sitoutuminen yt-velvoitteisiinsa sekä työntekijöitä edustaneen luottamusmiehen rakentava asenne ja toiminta, ei vähintään neuvottelujen ulkopuolella (ts. kommunikoinnissa henkilöstön kanssa).

Asiakas oli tyytyväinen, mutta eniten arvostamani kehut tulivat yllättävältä taholta: ”Hyvin työskennelty!” sanoi luottamusmiestä yt-menettelyssä avustanut ammattiliiton edustaja  neuvottelujen päätyttyä. Siksi uskallan väittää, että myös yt-menettelyä työvoiman vähentämiseksi voidaan pitää menestystarinana.

 

Niclas Salingre, asianajaja, osakas

[email protected]

+358 405330467