Single Blog Title

This is a single blog caption

Asianajajatutkinnon oikeudenkäyntiosa uudistui ja siirtyi verkkoon – miten kouluttaminen etänä onnistui?

Tämän syksyn ilmiö ovat olleet erilaiset etä- ja verkkokoulutukset, joihin moni on päätynyt vallitsevissa olosuhteissa osallistumaan. Välillä nämä ovat yllättäneet positiivisesti ja toisinaan taas on jäänyt kaipaamaan ihmisten tapaamisen välittömyyttä ja osaltaan myös helppoutta.

Tällä kertaa pääsimme kollegani Mats Welinin kanssa kokeilemaan, miltä tuntuu olla kameroiden toisella puolen, kun asiajajatutkinnon oikeudenkäyntiosa järjestettiin ensimmäistä kertaa etäkoulutuksena. Samalla toteutettiin  myös ensimmäistä kertaa uudenlainen oikeudenkäyntiosan koulutus asianajajakokelaille, joten etukäteen kenelläkään ei ollut aivan selvää käsitystä siitä, millaiseksi päivä tulee muodostumaan.

Mikä on asianajajatutkinnon oikeudenkäyntiosa?

Asianajajaksi haluavien tulee suorittaa kolmivaiheinen koe, joista yksi vaihe käsittelee oikeudenkäyntiprosessia ja yleisissä tuomioistuimissa toimimista. Tämän osan tarkoituksena on antaa kokelaille valmiudet toimia asiamiehenä oikeudessa ja antaa syvempi ymmärrys asiamiehen roolista ja tehtävästä oikeudenkäynnissä. Aikaisemmin tämä on toteutettu sisällyttämällä oikeudenkäyntiosan koulutukseen simuloitu oikeudenkäynti, jossa kokelaat ovat vuorollaan kirjelmöineet ja sen jälkeen esiintyneet harjoitusoikeudenkäynnissä vuorotellen eri osapuolten rooleissa.

Miten asianajajatutkinnon oikeudenkäyntiosa muuttui vuonna 2020?

Uudessa oikeudenkäyntiosassa on edelleen mukana ennakkotehtävät verkossa ja oikeudenkäyntiin valmistautuminen, mutta kaksipäiväinen lähijakso sisältää nyt erikseen harjoittelupäivän ja moduulipäivän. Moduulipäivässä kokelaat pääsevät valitsemaan viidestä eri linjasta, joka mahdollistaa omien mielenkiinnon ja erikoistumisalojen seuraamisen eri tavalla kuin aiemmin käytössä ollut koulutusmalli. Tarkemmin uuteen asiajajajatutkinnon oikeudenkäyntiosaan voi perehtyä Asianajajaliiton sivuilla osoitteessa https://asianajajaliitto.fi/asianajajaksi/suorita-asianajajatutkinto/oikeudenkayntiosa/. Nyt harjoittelupäivä ja moduulipäivä järjestettiin ensimmäistä kertaa uudessa muodossaan – ja heti verkossa etäkoulutuksena.

Miten etäkouluttaminen onnistui?

Meidän osuutemme suuremmassa kokonaisuudessa oli tulla pitämään moduulipäivän välimiesmenettely –linjan koulutus. Tulevaisuudessa lähipäivät pyritään pitämään todellisina lähipäivinä ja läsnäollen, mutta tällä kertaa kaikki, myös samanaikaisesti pidettävät viisi moduulia, toteutettiin vain verkossa. Tämä toi toteutukseen omat tekniset haasteensa ja sen vuoksi meidän streamimme kuvattiin aamupäivän aikana ennakkoon, vaikka itse koulutus tuli ulos vasta iltapäivästä. Näin ollen puhuimme kirjaimellisesti vain kameroille ja monessa etäkoulutuksessa särmää tuonut osallistujien kommentointi ja kysymykset chatin kautta jäivät kokonaan pois.

Kuluneen kevään ja syksyn aikana olemme tottuneet esiintymään etänä ja käyttämään eri viestimiä, joissa keskustelukumppanit ovat läsnä vain virtuaalisesti. Myös omaan kuvaan näytöllä on ehtinyt tottua, mutta mikään tästä ei täysin valmistanut tyhjään luokkahuoneeseen, seinän vierustoja pitkin kiemurteleviin johtovyyhteihin ja lopulta huoneen perältä tuijottaviin kolmeen pikimustaan kameraan, jotka hiljaisina ja samalla ehkä hieman uhkaavina olivat valmiita välittämään sanomamme kuulijakunnalle. Ja vielä kuulijakunnalle, joka olisi todella läsnä vasta myöhemmin.

Alun ramppikuumeen jälkeen kuitenkin helpotti, selvisi että yksi kameroista kuvaa yleiskuvaa (älä katso suoraan siihen), toinen kuvaa Matsia (älä katso siihenkään) ja kolmas kuvaa minua (katso tähän ja muistakin sitten katsoa tähän kun puhut). Saimme myös hyvät ja asiantuntevat ohjeet ennen liikkeellelähtöä, joskaan rauhoittavin ei ollut tieto että ”tätä ei sitten voida laittaa poikki ja ottaa uudestaan vaikka ei menekään suoraan livenä”. Suurimmaksi avuksi koin itse sen, että meitä oli kaksi kouluttamassa ja paikalla koulutustilassa ja pystyimme keskenämme käymään vuoropuhelua osana koulutusta. Saamamme palautteen perusteella tämä konsepti oli toimiva myös kuulijoiden kannalta. Ajatuksia koulutuksestamme ja erityisesti välimiesmenettelyn ja yleisissä tuomioistuimissa käytävän oikeudenkäynnin eroista voi lukea lähiaikoina ilmestyvästä omasta blogitekstistä.

Attorney and lawyer in Hästö & Co

Karoliina Konttinen

Senior Associate