Single Blog Title

This is a single blog caption

Onko media-asianajaja tulevaisuutta?

Helsingin XI lainkäyttöpäivillä 17.3.2017 oli teemana “Tuomioistuimet ja media”. Asiasta on julkaistu laatuhankeen raportti (tulee Helsingin hovioikeuden kotisivuille), johon myös Helsingin asianajajayhdistyksen edustaja on antanut panoksensa. Raportissa suositellaan ruotsalaisen ja hollantilaisen mediatuomari-funktion käyttöönottamista Suomessakin. Kyse on siitä, että tuomioistuimissa olisi mediatuomareita, jotka voisivat antaa syventävää tietoa medialle ja yleisölle paljon huomioita herättävissä oikeudenkäynneissä. Minusta ajatus on kannattava, etenkin jos samaa funktioon kuuluisi myös media-asianajajajia ja -syyttäjiä, jotta syvempi käsittely valottaisi lainkäytön kaikkien osapuolten ajatuksia. Se myös estäisi “mediakortin” käyttämistä asiattomalla tavalla, eli trial by newspaper -ilmiötä.

// Mats Welin, osakas, asianajaja