Single Blog Title

This is a single blog caption

Työnantaja – huomioi nämä 4 asiaa työturvallisuudessa

Kuvituskuva työmaasta

Työturvallisuudesta huolehtiminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Työturvallisuusvelvoitteiden sisältö vaihtelee aloittain; ovathan esimerkiksi tuotantolaitoksen tai rakennustyömaan työturvallisuusriskit erilaisia kuin vaikkapa ohjelmointiyrityksen tai asianajotoimiston. Yksi muotti ei istu kaikkeen eikä sen ole tarkoituskaan istua. Juuri tästä ymmärrettävästä syystä työturvallisuuslain velvoitteet jäävät kohtalaisen yleiselle tasolle. Kun työturvallisuuslakia lukee, ei juurikaan voi tehdä päätelmiä siitä, minkälaisia käytännön toimenpiteitä tulee tehdä, jotta lain vaatimukset täyttyvät. Kyse on aina tapauskohtaisesta arvioinnista.

Työturvallisuusvelvoitteet kohdistuvat sekä työnantajayritykseen että esimiehiin yksityishenkilöinä. Toimistomme on puolustanut työturvallisuusrikosoikeudenkäynneissä työnjohtajia, keskiportaan esimiehiä, toimitusjohtajia sekä työnantajayrityksiä tapauksissa, jossa työtapaturma on sattunut ja syyte on nostettu. Lähes poikkeuksetta kyse on ollut tehdasympäristöstä tai rakennustyöstä. Työturvallisuusrikossyytteet eivät valitettavasti ole vain välinpitämättömien tai asiat huonosti hoitavien yritysten riski. Myös huolellinen työnantaja voi joutua syytteen kohteeksi, mikäli joku asia on jäänyt huomaamatta. Näillä keinoilla riskiä voi kuitenkin pienentää merkittävästi:

1) Jaa tehtävät selkeästi

Työnantajan saa ja kannattaa delegoida vastuuta työturvallisuudesta eteenpäin alemmille esimiehille etenkin isoimmissa organisaatioissa; onhan selvää, että toimitusjohtajalla harvoin on osaamista saatikka aikaa kiertää tehtaalla ja tarkastella koneiden turvallisuutta tai suojavälineiden oikeaa käyttöä. Toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon velvollisuutena on kuitenkin huolehtia siitä, että vastuu delegoidaan asianmukaisesti alaspäin ja siitä, että kaikki esimiehet ovat päteviä ja velvollisuuksistaan tietoisia. Yleensä on niin, että mikäli työturvallisuusvastuut ovat epäselvät, syyttävä sormi osoittaa ylempää johtoa, jonka velvollisuutena on työturvallisuustyön organisointi.

2) Ennaltaehkäise

Työnantajan tulee kartoittaa ja selvittää työhön ja mahdollisiin työkoneisiin liittyviä riskejä säännöllisesti ja järjestelmällisesti. Tämä tarkoittaa tapaturmien jälkikäteisen selvittämisen lisäksi aktiivista ennaltaehkäisevää työtä. Mitkä ovat tietyn työn riskit ja miten riskejä voitaisiin minimoida? Tämä on erityisen kriittistä tuotantolaitoksissa ja rakennustöissä, joissa työkoneet ja työmaan tekniset rakenteet voivat aiheuttaa vakaviakin tapaturmia. Jälkiviisaus toki auttaa ehkäisemään myöhempiä tapaturmia, mutta se ei yksissään riitä.

3) Dokumentoi

Laki ei edellytä, että työturvallisuuteen liittyvä materiaali on oltava kirjallisena. Suullisesti tehdyt työntekijöiden työturvallisuusperehdytykset, työturvallisuuskoulutukset ja riskien ja vaarojen arvioinnit ovat päteviä. Mutta, ja tämä on suuri mutta, miten suullinen asioiden hoitaminen todistetaan oikeudenkäynnissä? Työturvallisuusrikosoikeudenkäynnissä lähtökohdat ovat paljon paremmat, jos voidaan esittää kirjallista materiaalia lain edellyttämien toimenpiteiden hoitamisesta. Eli vaikka laki ei edellytä kirjallista muotoa, selkeä suositus on pitää kaikista työturvallisuuteen liittyvistä kokouksista ja toimenpiteistä pöytäkirjaa.

4) Varaudu työntekijöiden huolimattomuuteen

Usein työtapaturmissa yhtenä vaikuttavana tekijänä on se, että työntekijä itse on toiminut tilanteessa huolimattomasti tai erehdyksessä, jopa annettujen ohjeiden vastaisesti. Tärkeää on kuitenkin huomata, että työntekijän oma huolimaton toiminta tilanteessa ei poista työnantajan vastuuta. Mikäli työntekijä on toiminut tilanteessa täysin ennalta arvaamattomalla tavalla, vaikka noussut seisomaan jonkun työkoneen päälle ilman mitään järkevää syytä, työnantajan vastuu voi poistua. Kuitenkin tavanomaiseen työntekijän herpaantumiseen työnantajan pitää varautua. Esimerkiksi pyörivät terät olisi mahdollisuuksien mukaan suojattava teknisillä teräsuojilla, jolloin työntekijä ei voi erehdyksissäänkään niihin koskea.

 

Attorney and lawyer in Hästö & Co

Saara Väätäinen, lakimies

[email protected]

+358 407258112